Back to Basic : Histogram

HISTOGRAM …ช่วยให้การถ่ายภาพเป็นเรื่องง่าย

กราฟแสดงค่าปริมาณการกระจายแสงในภาพ เมื่อกดปุ่มDisp. หรือInfo ให้แสดงผลที่หน้าจอLCD หรือช่องมองภาพนั้น มีความสำคัญต่อการถ่ายภาพอย่างไร…GRist ใครรู้บ้าง ถ้ายังไม่ทราบไปติดตามอ่านพร้อมๆกันเลยครับ

Histogram เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งในการช่วยให้เกิดความแม่นยำในการคำนวณปริมาณแสงให้พอเหมาะให้กับภาพของตนเอง โดยค่ากราฟแกนนอนจะแสดงค่าความเข้มสว่างของแสง ส่วนแกนตั้งแสดงปริมาณพิกเซลของแสงค่านั้นๆ

หากค่ากราฟเทมาทางฝั่งซ้ายมาก แสดงว่าภาพนั้นจะเป็นโทนเข้มมาก และหากค่ากราฟเทไปทางขวามากแสดงว่าภาพนั้นจะออกโทนสว่าง ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ค่ากราฟอยู่ในส่วนใดแล้วจะดีกว่ากันเนื่องจากต้องวิเคราะห์จากภาพที่ต้องการ ถ้าจะให้ภาพเป็นแนว Hi-Key กราฟก็ควรเทไปทางขวา แต่ถ้าต้องการแนว Low-Key กราฟก็ควรเทไปทางซ้ายส่วนค่ากลางแบบทรงภูเขาจะเป็นแบบ Middle Toneแสดงถึงการเกลี่ยแสงทั่วทั้งภาพไม่เน้นจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ

ที่กล่าวไว้เบื้องต้นว่า Histogram คล้ายการวัดแสงก็เพราะมันช่วยให้เรามั่นใจได้ว่า พื้นที่ส่วนมืด หรือพื้นที่ส่วนสว่างในภาพเป็นดั่งที่ตั้งใจไหม เนื่องจากหลายครั้งจอLCDอาจไม่แม่นยำ เพราะมีความเสื่อมหรือมีแสงจากภายนอกมารบกวน การที่มีค่าแสดงปริมาณให้สังเกตจึงเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือ โอกาสการผิดพลาดก็จะน้อยลงไปมาก

GRist ที่มีความเข้าใจเรื่องฮิตโตแกรม ก็จะสามารถนำไปใช้ในการช่วยวิเคราะห์ทั้งการถ่ายภาพสี และขาว-ดำ ในแต่ละสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลถึงการนำไปปรับค่าโทนต่างๆในขั้นตอนการตกแต่งภาพภายหลังด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพที่อิงหลักการเดียวกันด้วย…

%d bloggers like this: