Back to Basic : SHUTTER SPEED…หยุดแบบคมชัด หรือปล่อยเบลออย่างมีศิลปะ

Back to basic : Shutter Speed

มาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพแบบแน่นๆที่ไม่ว่ากล้องรุ่นไหน ก็ต้องควบคุมด้วยปัจจัยเหล่านี้ มาต่อกันสัปดาห์ที่สอง กับเรื่องของ Shutter Speed…หยุดแบบคมชัดหรือปล่อยเบลอแบบมีศิลปะ

Shutter Speed หรือความเร็วชัตเตอร์ อีกหนึ่งเครื่องมือในการควบคุมปริมาณแสงผ่านเข้าสู่เซ็นเซอร์ โดยมีม่านชัตเตอร์คอยกั้นไม่ให้แสงผ่านเข้าไปโดยไม่ได้รับการอนุญาต ซึ่งม่านชัตเตอร์เองก็จะมีด้วยกันสองชุด กล้องจะสามารถควบคุมความเร็วของชัตเตอร์ได้จากโหมดM และโหมดS

ความเร็วชัตเตอร์สูง (High Shutter Speed) เป็นการเลือกค่าความไวชัตเตอร์ให้มีความเร็วสูงกว่าค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์หรือความเร็วของวัตถุ เพื่อให้มีผลต่อการหยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุ มักเรียกว่าเทคนิค Stop Action

ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ (Slow Shutter Speed) การปรับค่าความไวชัตเตอร์ให้มีความเร็วต่ำกว่าค่าทางยาวโฟกัสของเลนส์ หรือความเร็วของวัตถุ เพื่อให้ภาพถ่ายทอดอารมณ์ในลักษณะแสดง Movement แทนการเคลื่อนไหวในภาพที่ต้องการสื่อสาร

ค่า 1 วินาที หรือ 1/250 วินาที ไม่ได้เป็นตัวเลขบอกว่าค่าใดเป็นค่าความเร็วชัตเตอร์สูงหรือต่ำอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางยาวโฟกัสและความเร็วของวัตถุอย่างที่ระบุในเบื้องต้น การที่เข้าใจค่าตัวเลขสูงหรือต่ำนั้นเป็นแนวทางในการปรับตั้งค่าที่ใช้แทนความเข้าใจร่วมกันอย่างเป็นสากลนั่นเอง

พอเข้าใจอย่างนี้เวลาจะเลือกใช้ก็ไม่ต้องมานั่งท่องจำให้ปวดหัว แต่ภาพจะงามเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้อย่างมีศิลปะของแต่ละบุคคล…

%d bloggers like this: