TAMRON PERSPECTIVE :  BRYDE’S WHALE with A067 by Pitchapoom 

ออกเรือ…ล่า(ภาพ)วาฬเป็นทริปที่คนถ่ายภาพควรไปสัมผัสสักครั้ง แล้วคุณจะเข้าใจเทคนิคการใช้กล้องและเลนส์ได้อย่างคล่องแคล่วขึ้น

 

รอบนี้ได้จังหวะน้อน…งับ งับ มาฝาก

อากัปกิริยาของวาฬบรูด้าเป็นอะไรที่ต้องลุ้นตลอดเวลา

ตา…มือ ต้องสัมพันธ์กันอย่างฉับพลัน

เพื่อได้ความน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อขยายภาพขึ้นมาแบบนี้

ระยะเลนส์ครอบคลุมแบบนี้ใช้สนุกเลย

– Pitchapoom Suwanpreecha –

%d bloggers like this: