GR PERSPECTIVE : DOUBLE EXPOSURE WITH POSITIVE FILM

คุณแอมป์ พุทธิพงศ์ นิพันธอุทิศ มีความชื่นชอบเป็นพิเศษกับการถ่ายภาพซ้อน ซึ่งในกล้อง Ricoh GR IIIx ก็มีโหมดในการถ่ายภาพซ้อน(Multiple Exposure) จึงหยิบขึ้นมาใช้ในทริปกลับไปเที่ยวญี่ปุ่นหลังจากหายหายไปหลายปี ซึ่งก็มีทั้งวิถีผู้คน วิวทิวทัศน์ และขวัญใจวัยเด็กของใครหลายคนอย่างกันดั้ม(GUNDAM)

%d bloggers like this: