Back to Basic : Background… สำคัญถึงสำคัญที่สุด

“ BACKGROUND… สำคัญถึงสำคัญที่สุด ”

พื้นฐานการถ่ายภาพกับอุปกรณ์เป็นสิ่งคู่กัน หลังจากที่กล้อง Ricoh GR IIIx วางตลาดไป นักถ่ายภาพทั่วโลกโพสต์ภาพเต็มหน้าฟีดไปหมดจากความแตกต่างจากที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ของทางยาวโฟกัสเลนส์(GR Lens) ที่ให้มุมมองใกล้ขึ้นกว่าเดิม

เลนส์ 28mm กับเลนส์ 40mm มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันตามคุณสมบัติของเลนส์ ดังนั้นฉากหลัง(Background)ในแต่ละมิติย่อมมีความแตกต่างกัน แม้จะเปิดรูรับแสงกว้างเท่ากันก็ตาม ระยะความชัดที่ได้ก็ไม่เหมือนกัน ใครที่เคยมีความรู้สึกว่าไม่ถนัดกับเลนส์มุมกว้าง เมื่อใช้เลนส์ช่วงมาตรฐานจะถนัดกว่าเพราะให้มุมที่ใกล้เคียงกัยสายตาที่มองเห็น

สำหรับการจะทำให้ภาพน่าสนใจขึ้นก็เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบภาพด้วย เช่น หาฉากหลังที่เรียบง่าย หรือทำฉากหลังให้เกิดโบเก้ การรู้และเข้าใจอุปกรณ์ที่มีจะนำพาไปสู่ภาพที่ตั้งใจ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องอยู่ในขอบเขตของอุปกรณ์นั้นๆด้วย…

%d bloggers like this: