Learning by doing แบตฯเต็มพร้อมลุยทุกเส้นทาง

Learning by Doing เรื่องราวของการนำกล้อง GR ออกไปใช้งานจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์หลายๆอย่าง หลายๆครั้ง จึงอยากแบ่งปันแนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆ GRist ได้ทราบกัน…เพื่อนำไปรับมือกับการใช้งานครั้งต่อๆไปของคุณ

Battery – กับความเป็นกล้องคอมแพคนักถ่ายภาพส่วนใหญ่จะเคยชินกับแบตเตอรี่ที่มีความจุไม่สูง เนื่องจากมีข้อจำกัดของขนาดบอดี้กล้องเป็นสำคัญ แม้จะพยายามออกแบบให้ระบบใช้พลังงานต่ำแล้วความจุที่ให้มาก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักถ่ายภาพที่ต้องการใช้งานตลอดทั้งวัน

ทางเลือกในการออกแบบของ Ricoh จึงพัฒนาให้กล้องสามารถเชื่อมต่อแหล่งพลังงานได้โดยตรง เพื่อแก้ไขข้อจำกัดในเรื่องปริมาณความจุของแบตเตอรี่ได้แบบ 100% นอกจากนั้นยังเข้าใจนักถ่ายภาพได้อีกว่าควรจะต่อกระแสพลังงานเข้าไปเลี้ยงระบบโดยตรง เปิดโอกาสให้สามารถนำแบตเตอรี่ออกไปชาร์จประจุไฟให้เต็มด้วยแท่นชาร์จสำหรับใช้งานซ้ำได้เมื่อกระแสไฟเต็มอีกครั้ง

Power bank – แหล่งพลังงานที่คนส่วนใหญ่นิยมพกใส่กระเป๋าสำหรับชาร์จไฟโทรศัพท์มือถืออยู่แล้ว การที่กล้อง GRIII มีช่องเสียบพลังงานเป็นแบบ USB-C จึงมีประโยชน์เป็นอันมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีทันสมัยสำหรับชาร์จกระแสไฟเข้าอุปกรณ์ได้รวดเร็ว เพียงแต่ต้องเลือกที่ระบุว่าเป็น PD หรือ Power Delivery ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะมีปลายสายเป็นหัวแบบ USB-C ทั้งสองด้านรองรับการจ่ายกระแสไฟ เพื่อให้จ่ายไฟไปใช้งาน

ดังนั้นการที่กล้อง GR มีระบบนี้จึงช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักถ่ายภาพเป็นอย่างมาก ในการนำกล้องออกไปใช้นอกสถานที่ ไม่ว่าจะนำไปขึ้นภูเขา นั่งชิวๆริมทะเล นั่งจิบกาแฟริมทุ่งนา หรือชาร์จไฟขณะกำลังเดินทางได้แม้ไม่มีปลั๊กไฟ การรู้ว่ากล้องของเรามีขีดความสามารถอะไรบ้างก็จะช่วยให้คุณมีความสุขในการนำเค้าออกไปใช้งานมากยิ่งขึ้น…

 

%d bloggers like this: