Back to Basic : FOCAL LENGTH ใกล้ไกลคุมเองได้ในฝ่ามือ

Back to basic : Focal Length

มาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพแบบแน่นๆที่ไม่ว่ากล้องรุ่นไหน ก็ต้องควบคุมด้วยปัจจัยเหล่านี้ มาปิดท้ายเดือนด้วยความเข้าใจเรื่องทางยาวโฟกัสของเลนส์

Focal Length หรือทางยาวโฟกัสของเลนส์ ส่วนสำคัญที่ประกอบเข้ากับบอดี้กล้องแล้วจะเป็นเสมือนดวงตา คอยส่องให้เห็นวัตถุตามขอบเขตการครอบคลุมช่วงระยะของเลนส์แต่ละตัวซึ่งจะแบ่งหลักๆได้ดังต่อไปนี้

– Wide Angle Lens เลนส์ที่ให้ทางยาวโฟกัสสั้น ครอบคลุมการมองเห็นได้ในองศาที่กว้าง มักเห็นผลงานผ่านภาพแนว Landscape แนวArchitecture หรือแนวPortrait ก็มีให้เห็นกันมาก เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันแก้ไขปัญหาเรื่องความบิดเบือนของภาพ(Distortion)ไปจนหมด จึงเลือกใช้ได้อย่างมั่นใจ

– Standard Lens เลนส์ทางยาวโฟกัสมาตรฐาน ประมาณ 45-50mm ที่ให้องศาการมองเห็นใกล้เคียงสายตามนุษย์ คือ มีการบิดเบือนภาพน้อยมากจนแทบไม่รู้สึก มักเป็นช่วงเลนส์ตัวครูของนักถ่ายภาพส่วนใหญ่

– Telephoto Lens เลนส์ช่วงทางยาวโฟกัสระยะไกล ครอบคลุมการมองเห็นในองศาแคบ แต่ทว่าให้อัตราขยายภาพขึ้นมาได้ใหญ่กว่าที่สายตามองเห็น มักมีนักถ่ายภาพในแนว Wildlife แนวPortrait เลือกใช้ติดกระเป๋าไว้อยู่เสมอ

คงไม่ได้มีเลนส์ช่วงทางยาวโฟกัสใดดีกว่ากัน มีเพียงแต่การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือให้ตรงกับจินตนาการที่ต้องการเล่าเรื่องให้ผู้ชมหรือไม่…อย่างไรเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งชี้วัดว่าทักษะความรู้ที่มีนั้นสามารถปรับเปลี่ยน หรือนำมาใช้ได้อย่างราบรื่นแค่ไหน ซึ่งหลายครั้งก็ไม่ได้มีปัจจัยเรื่องมูลค่าของเลนส์เข้ามาเกี่ยวข้อง…

%d bloggers like this: