Back to Basic : Drive Mode จะรัวอย่างเดียวไม่ได้นะ

Back to basic : DRIVE MODE

มาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพแบบแน่นๆที่ไม่ว่ากล้องรุ่นไหน ก็ต้องควบคุมด้วยปัจจัยเหล่านี้เริ่มต้นสัปดาห์แรกของเดือนกับเรื่องการเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนการทำงานของชัตเตอร์

 

Drive Mode หรือ Shooting Mode เป็นการควบคุมระบบการขับเคลื่อนของชัตเตอร์หลังจากกดสั่งให้ชัตเตอร์ทำงาน จะมีให้เลือกใช้งานหลากหลาย อาจแตกต่างกันเล็กน้อยในกล้องแต่ละรุ่น แต่การควบคุมหลักนั้นเหมือนกัน ได้แก่

– Single Frame Shooting ควบคุมกล้องให้ชัตเตอร์ทำหน้าที่บันทึกภาพทีละใบต่อการกดหนึ่งครั้ง

– Continuous Shooting การควบคุมกล้องให้ชัตเตอร์ทำงานต่อเนื่องด้วยการกดชัตเตอร์ครั้งเดียว บางรุ่นมีให้เลือกถ่ายภาพต่อเนื่องแบบช้า และแบบเร็ว เช่น 10ภาพ/วินาที หรือ 20ภาพ/วินาที

– Interval Shooting ควบคุมกล้องให้ลั่นชัตเตอร์ตามที่ตั้งเวลาไว้ในระยะเวลาที่กำหนด เช่น บันทึกภาพทุกๆ 2 วินาที จำนวน 300 ภาพ ไฟล์ที่ได้จะแยกเป็นไฟล์ภาพนิ่งปกติเพื่อนำภาพไปเรียงต่อกันในรูปแบบวิดีโอ หรือนำไปเลือกใช้เฉพาะใบก็ได้

– Interval Composite ควบคุมกล้องให้ลั่นชัตเตอร์ตามการตั้งเวลาไว้ล่วงหน้า โดยไฟล์ที่ได้จะแยกได้หลายแบบ เช่น แยกเป็นไฟล์ภาพนิ่งแต่ละใบ และไฟล์ภาพวิดีโอที่บันทึกตั้งแต่ภาพแรกถึงภาพสุดท้าย

– Self Timer การควบคุมให้กล้องลั่นชัตเตอร์ตามเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 10 วินาที หรือ 2 วินาที ซึ่งการบันทึกภาพมักใช้ร่วมกับขาตั้งกล้องเพื่อกำหนดองค์ประกอบภาพไว้ล่วงหน้า มักใช้กับการถ่ายภาพหมู่ หรือกรณีที่ลืมนำสายลั่นชัตเตอร์ไปด้วย

 

การเลือกว่าจะใช้โหมดการถ่ายภาพแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละครั้ง เช่น ถ่ายภาพสินค้านิ่งๆเลือกใช้แบบ Single Shooting ก็เพียงพอ แต่ถ้าต้องการบันทึกภาพสัตว์ป่าเคลื่อนไหวก็ควรเลือกใช้ระบบ Continuous Shooting เพื่อให้ทันต่อการเคลื่อนไหว หรือการถ่ายภาพดอกไม้บาน คุณไม่สามารถนั่งรอกดชัตเตอร์ได้ตลอด ก็ควรใช้ระบบ Interval Shooting เข้ามาทำหน้าที่เฝ้ากดตามช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้แทน เทคโนโลยีที่มีอยู่ในกล้องยังมีอีกหลายอย่างที่อาจไม่ค่อยได้เลือกมาใช้งาน ดังนั้นจึงควรหมั่นทบทวนเพื่อป้องกันการหลงลืมว่าใช้งานอย่างไร…

%d bloggers like this: