Back to Basic : EXPOSURE COMPENSATION…ชดเชยให้ได้แค่เข้าใจกัน

 

Back to basic : Exposure Compensation

มาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพแบบแน่นๆที่ไม่ว่ากล้องรุ่นไหน ก็ต้องควบคุมด้วยปัจจัยเหล่านี้ มาต่อกันสัปดาห์สุดท้ายกับเรื่องของ Exposure Compensation…ชดเชยให้ได้แค่เข้าใจกัน

การชดเชยแสง เป็นเรื่องของความเข้าใจในการวัดแสง กล้องจะมีระบบการวัดแสงหลายแบบ แต่ทุกแบบล้วนยึดค่ากลางมาตรฐานเหมือนกัน คือ ค่าที่เรียกคุ้นหูว่า ค่าเทากลาง เวลามองเห็นค่าอะไรที่สว่างกว่า หรือมืดกว่า ในโหมดถ่ายภาพอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติจึงทำให้ภาพที่ได้แตกต่างจากที่ควรจะเป็น เช่น มืดไป สว่างไป ผู้ผลิตจึงออกแบบเครื่องมือช่วยในการปรับสภาพแสงให้เป็นไปตามที่ช่างภาพต้องการ คือ ระบบการชดเชยแสง

เมื่อถ่ายภาพอะไรที่สว่างกว่าค่ากลางกล้องมักคิดว่า สว่างไประบบจึงพยายามปรับค่าให้มืดลง ถ้าเราต้องการให้สว่างตามจริงหรือมากกว่าความเป็นจริงก็สามารถชดเชยแสงไปทางบวก และหากบันทึกภาพอะไรที่มืดกว่าค่ากลาง กล้องก็มักจะช่วยเพิ่มความสว่างเข้าไปอัตโนมัติ ถ้าเราต้องการให้แสงมืดลงก็สามารถชดเชยแสงไปทางลบได้ ซึ่งค่าการชดเชยแสงจะมีหน่วยเป็นสตอป(Stop) ในแต่ละสตอปก็แยกย่อยค่าเป็น 0.3 และ0.7 สตอป

ในกล้องทั่วไปจะมีค่าชดเชยให้ +/- 2 สตอป แต่ถ้าเป็นกล้องรุ่นโปรจะสามารถชดเชยได้สูงถึง +/- 5 สตอป เวลาถ่ายภาพนางแบบ หรือช่วงแสงทไวไลท์ ก็จะมีความยืดหยุ่นสูงมาก หากใครถนัดใช้โหมดถ่ายภาพ M ก็สามารถชดเชยแสงเองด้วยการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ รูรับแสง หรือความไวแสงตามสถานการณ์และเทคนิคที่เลือกใช้แต่ละครั้ง

%d bloggers like this: