Ricoh Function & Menu : Outdoor View Setting

 

EP.13 Outdoor View Setting หรือ การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอแสดงผลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สามารถปรับให้สว่าง หรือเข้มขึ้นได้ตามความชอบของนักถ่ายภาพ ซึ่งกล้องออกแบบมาให้ปรับระดับได้ด้วย เช่น ถ่ายภาพในที่มืดก็ปรับจอให้มืดลง แสงจะได้ไม่รบกวนเกินไป

ขั้นตอนการตั้งค่า :

  1. เลื่อนไปที่เมนู Setup หน้า 3 LCD Setting

 

  1. เลือกปรับระดับปกติ

 

 

  1. หรือสามารถเลือกให้สว่าง +2 และ -2 ได้

 

 

%d bloggers like this: