Back to Basic : APERTURE …อยากให้ชัด หรืออยากปล่อยเบลอ

 

Back to basic : Aperture

มาก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ กับทักษะพื้นฐานการถ่ายภาพแบบแน่นๆที่ไม่ว่ากล้องรุ่นไหน ก็ต้องควบคุมด้วยปัจจัยเหล่านี้ เริ่มต้นสัปดาห์แรกกับเรื่องของ Aperture…อยากให้ชัด หรืออยากปล่อยเบลอ

Aperture หรือรูรับแสง เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำหน้าที่ควบคุมแสงเข้าสู่เซ็นเซอร์รับภาพ และคอยกำหนดช่วงระยะความชัดในภาพอีกด้วย ซึ่งในเลนส์แต่ละรุ่นจะสามารถปรับรูรับแสงให้มีความสว่างได้ตั้งแต่กว้างสุดจนถึงแคบสุด ผ่านชิ้นส่วนที่เรียกว่า ไดอะแฟรม (Diaphragm)

การควบคุมให้มีช่วงระยะชัดน้อย หรือที่เรียกคุ้นหูว่า “ ชัดตื้น ”จะเปิดหน้ากล้องให้กว้าง เช่น F/2.8 เวลาโฟกัสไปที่วัตถุ สิ่งที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง จะอยู่นอกระยะโฟกัส(Out of Focus) จึงเกิดอาการเบลอ ถ้ามีดวงไฟก็จะมีโอกาสปรากฎโบเก้ (Bokeh) ที่นักถ่ายภาพชื่นชอบขึ้นมาได้ และหากต้องการควบคุมให้มีช่วงระยะชัดสูง หรือที่เรียกว่า “ ชัดลึก ” ก็มักจะเปิดหน้ากล้องให้แคบ เช่น F/16 เมื่อโฟกัสไปยังวัตถุเป้าหมายแล้ว สิ่งที่อยู่ด้านหน้า และด้านหลัง ยังมีโอกาสปรากฏรูปร่างชัดเจนอยู่

การเลือกว่าจะใช้รูรับแสงเท่าไร ไม่อาจกำหนดได้ด้วยแนวทางการถ่ายภาพ แต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำไปแสดงออกหรือสื่อสารแต่ละครั้ง เช่น การถ่ายภาพบุคคล ถ้าต้องการถ่ายภาพครอบครัวก็ควรเลือกใช้หน้ากล้องแคบ เพื่อให้ได้ภาพชัดลึกเห็นสมาชิกทุกคนชัดเจน แต่ถ้าถ่ายภาพเดี่ยวก็อาจเปลี่ยนเป็นเปิดหน้ากล้องกว้างเพื่อให้ฉากหลังละลายตัวแบบก็จะโดดเด่นมากขึ้น

%d bloggers like this: