EP.10 Shooting Info & Playback SETTING หรือ การตั้งค่าแสดงผลให้ปรากฎ

บนจอขณะบันทึกภาพ หรือขณะดูภาพย้อนหลัง ซึ่งหลายค่าก็ช่วยเตือนให้เราถ่ายภาพได้มีคุณภาพมากขึ้น เช่น ระดับน้ำ(Electronic Level) กะพริบเมื่อค่าแสงสว่างจนขาดรายละเอียด(Highlight Alert) ระดับค่าความสว่างของแสง(Histogram)

 

ขั้นตอนการตั้งค่า :

  1. เลื่อนไปที่เมนู Custom Setting หน้า 5 Display Customization

 

  1. เลือก Shooting Info. Display

 

  1. เลื่อนไปเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ปรากฎ

 

  1. เลือก Playback Info. Display

 

  1. เลื่อนไปเลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการให้ปรากฎ

 

การแสดงผลข้อมูลต่างๆในจอแสดงผลทั้งLCD หรือEVF ช่วยให้ช่างภาพสามารถควบคุมแสงสี รายละเอียดในภาพได้แม่นยำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนด้วย บ้างก็ชอบให้มีข้อมูลขึ้นทั้งหมด บางท่านก็ชอบโล่งๆให้ขึ้นแค่บางอย่างที่ใช้บ่อยๆเท่านั้น กล้องจึงออกแบบมาให้สามารถเลือกแสดงผลได้

%d bloggers like this: