EP.7 Fn BUTTON SETTING หรือ การตั้งค่าปุ่มคีย์ลัด เพื่อสะดวกต่อการเปลี่ยนค่าต่างๆในเวลาอันสั้นไม่ต้องเข้าไปค้นหาในเมนู มักใช้นิ้วโป้งในการเรียกค่าต่างๆที่ถูกเซ็ทเอาไว้ขึ้นมาใช้งาน

 

ขั้นตอนการตั้งค่า :

  1. เลื่อนไปที่เมนู Customize Setting หน้า 2 User Mode

  2. เลือกไปจะมีเมนู Fn Button Setting

 

 

  1. มีเมนูย่อยให้เลือกตั้งค่า ได้แก่ ปุ่มFn / ปุ่มISO / ปุ่ม Drive /ปุ่ม Movie / ปุ่ม Wireless / ปุ่ม Focus Setting

  2. เลือกตั้งค่าแต่ละปุ่มให้เป็นฟังก์ชั่นตามที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggers like this: