Decoding Lens : Lens Element

คลิปรวบรวมความหมายของรหัสต่างๆบนกระบอกเลนส์ Tamron ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจเทคโนโลยี และทราบถึงคุณสมบัติที่เลนส์รุ่นนั้นๆ ได้รับการออกแบบให้สนองกับความต้องการหรือสถานการณ์แบบใด

%d bloggers like this: