EP.6 M MODE DIAL SETTING หรือ การตั้งค่าDial ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลัง ให้ปรับค่ารูรับแสง และค่าความเร็วชัตเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยแยกเป็น Custom1 และCustom2 ที่ทำเช่นนี้เนื่องจากนักถ่ายภาพแต่ละท่านมีความถนัดไม่เหมือนกัน กล้องจึงพยายามปรับตัวเข้าหาผู้ใช้ด้วย เพียงแต่ต้องปรับจูนก่อนเล็กน้อย

 

ขั้นตอนการตั้งค่า :

1. เลื่อนไปที่เมนู Custom Setting หน้า 1 User Mode

2. ไปที่เมนูู M Mode Dial Setting

 

 

3. ถ้าเลือก Custom1 วงแหวนหน้าจะเป็นการปรับAperture ส่วนวงแหวนหลังจะเป็น Shutter Speed

 

 

4. ถ้าเลือก Custom2 วงแหวนหน้าจะเป็นการปรับShutter Speed ส่วนวงแหวนหลังจะเป็นAperture

 

 

 

%d bloggers like this: