Tamron Human Focus

Human Focusเพราะจุดสูงสุดของทุกๆ นวัตกรรม คือ การตอบสนองความต้องการ, ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ และอำนวยประโยชน์แก่มนุษย์

สำหรับ Tamron ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมของเราจึงมุ่งเน้นไปที่การสร้างประโยชน์ให้แก่ช่างภาพ และผู้รักการถ่ายภาพทุกคน ทั้งในด้านของคุณภาพ, ความคุ้มค่า, ความสุขในการใช้งาน และสนับสนุนให้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ สามารถเกิดขึ้นจริงได้โดยไร้ขีดจำกัด

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tamron.jp/en/brandsite/

%d bloggers like this: