GR PERSPECTIVE : PAK KLONG TALAD กับครั้งแรกของการตื่นตีห้า

ไม่มีภาพแสงแรกของปี แต่ขอเป็นชุดภาพ ครั้งแรกที่ตื่นตี 5 ไปอาบแสงแรกของวัน เพื่อเดินถ่ายภาพแล้วกันฮะ

– AMP PUTTIPONG –

%d bloggers like this: