GR HOW TO : การตั้งค่า MEMORY ดีงามอย่างไร

หลายครั้งที่เราปรับค่ากล้องใช้ในสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนปิดเครื่องเอาไว้ พอเปิดเครื่องจะกดชัตเตอร์ก็ต้องเสียเวลามาปรับค่าใหม่ทุกครั้ง Ricoh ช่วยคุณแก้ไขปัญหานี้ในเฟิร์มแวร์ล่าสุด(GRIII V.1.80 / GRIIIx V.1.30) เมื่อเปิดเครื่องทุกครั้งกล้องจะรีเซ็ทไปอยู่ในค่าที่เลือกไว้เสมอ มีวิธีการปรับค่าดังนี้

 

 

เปิดเมนู Customize Settings  

 

เลือก Memory 

 

มีรายการให้เลือก 22 รายการ 

 

เลือกเรียบร้อยให้กด OK ยืนยัน

%d bloggers like this: