GR HOW TO : ปรับWHITE BALANCE ADJUSTMENT จากภาพ JPEG 

ภาพที่บันทึกมาเรียบร้อย แต่อยากจะเปลี่ยนอารมณ์ในภาพ หรือรู้สึกว่าไม่ชอบอุณหภูมิสีในภาพ คุณสามารถเปิดภาพแล้วเรียกเมนูขึ้นมาปรับแต่งได้เหมือนมีโปรแกรมตกแต่งภาพย่อมๆอยู่ในกล้องทีเดียว ไปทราบขั้นตอนกันเลย..

 

Playback Setting > White Balance Adjustment > OK

เราสามารถปรับเลือกโทนสีผ่านหน้าจอLCD ได้แบบReal Time ถ้าไม่ชอบก็Reset กลับไปค่าเริ่มต้นได้ เมื่อปรับแต่งจนพอใจเสร็จก็ยืนยันคำสั่ง

 

%d bloggers like this: