GR HOW TO : ปรับLEVEL ADJUSTMENT จากภาพ JPEG 

GRist ทั่วโลกต่างมีความประทับใจกล้อง Ricoh GR ในเรื่องเอกลักษณ์ของการปรับตั้งค่าต่างๆไม่น้อยกว่าในกล้องใหญ่ แม้จะถ่ายมาเป็นไฟล์ Jpeg กล้องGR ก็ยังเปิดโอกาสให้ยืดหยุ่นไฟล์ในเรื่องของความสว่างของภาพ วิธีปรับแต่งก็ทำดังนี้

 

Playback Setting > Level Adjustment > OK

เมื่อปรับแต่งเสร็จก็ยืนยันคำสั่งบันทึกให้เรียบร้อย

%d bloggers like this: