GR HOW TO : ชวนปรับ EXPOSURE COMPENSATION ให้จบหลังกล้อง

หลายครั้งที่เราเจอสภาวะแสงที่ยุ่งยาก หรือมีความเร่งรีบในการกดชัตเตอร์ การเลือกใช้ RAW File เพื่อนำมาปรับแต่งภายหลังจึงเป็นทางเลือกที่ช่วยให้เรามีภาพที่สมบูรณ์ในภายหลังได้เมื่อผ่านกระบวนการปรับแต่งแล้ว Ricoh GR ก็มีฟังก์ชั่นในการปรับเพิ่มหรือลดแสง ให้เลือกใช้งานโดยใช้คำว่า Sensitivity ให้แตกต่างจากขั้นตอนการชดเชยแสงตอนก่อนกดชัตเตอร์ที่เรียกว่า EXPOSURE COMPENSATION มีวิธีการปรับค่าดังนี้

 

RAW Development > Sensitivity> OK

เราสามารถปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 จนถึง +1 หรือ -1 ละเอียดขั้นละ 1/3 สตอป และเมื่อปรับแต่งเสร็จก็ยืนยันคำสั่งsave เก็บเป็นไฟล์ Jpeg

%d bloggers like this: