GR HOW TO : ชวนปรับ Aspect RATIOในRAW FILE ให้จบหลังกล้อง

การปรับอัตราส่วนภาพแม้จะส่งผลต่อจำนวนพิกเซลที่ลดลง แต่ก็ช่วยให้การวางเฟรมมีความเหมาะสมตามที่นักถ่ายภาพตั้งใจไว้ Ricoh GR จึงออกแบบให้สามารถเลือกอัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio) ทั้งก่อนถ่ายภาพ และหลังถ่ายภาพ โดยเข้าไปเลือกตามนี้

 

RAW Development > Aspect Ratio > OK

มีอัตราส่วนภาพ 3:2 และ 1:1 ให้เลือกตั้งค่า และเมื่อเลือกเสร็จก็กดยืนยันคำสั่ง OK เก็บเป็นไฟล์ Jpeg แล้วนำไปโพสต์ตามที่ต้องการได้ทันที

%d bloggers like this: