GR PERSPECTIVE :  มุมมองโดนใจวิทยากรในเวิร์คชอป หัวข้อ Art of Landmark

“ มุมนี้ได้ตอนเดินไปทานข้าว

เห็นโครงเหล็กเลยคิดว่าถ้าแบ่งเป็น 4 ส่วนก็คงจะดี

พอได้ภาพมาแล้วก็นำมาปรับให้เป็นโทน HDR ในตัวกล้องRicoh GRIII ”

 

– พีรพัฒน์ พิบูลย์ลาภอุดม –

%d bloggers like this: