GR HOW TO : ชวนปรับ IMAGE CONTROLในRAW FILE ให้จบหลังกล้อง

GRist ทั่วโลกต่างมีความประทับใจกล้อง Ricoh GR ในเรื่องเอกลักษณ์ของโทนสี ที่เรียกว่า

Image Control ซึ่งก็มีออกแบบโทนสีใหม่เพิ่มให้เป็นประจำ อย่างเช่นต้นปีนี้มีโทนสี Negative Film มาให้ฮือฮากัน วิธีปรับแต่งก็ทำดังนี้

 

RAW Development > Image Control > OK

นอกจาก12 โทนสีมาตรฐานแล้วยังสามารถปรับแต่ง (Custom) เองได้อีก 2 โทนเก็บไว้ โดยเลือกตั้งค่า Saturation / Hue/ High-Low Key Adjustment/ Contrast/ Contrast(Highlight)/ Contrast(Shadow)/ Sharpness/ Shading/ Clarity ได้ตามใจชอบ และเมื่อปรับแต่งเสร็จก็ยืนยันคำสั่ง save เก็บเป็นไฟล์ Jpeg

%d bloggers like this: