GR…HOW TO : MODE DIAL LOCK BUTTON ปุ่มล็อกแป้นโหมดถ่ายภาพสำคัญอย่างไร

ในกล้อง RICOH GR แต่ละรุ่นจะได้รับการออกแบบที่คำนึงถึงรูปแบบการนำไปใช้งานอยู่เสมอ เพื่อให้พร้อมสำหรับการหยิบมาใช้งานทันเหตุการณ์ ซึ่งจุดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการเลื่อนของโหมดการถ่ายภาพโดยไม่ตั้งใจ ก็คือ “ Mode Dial Lock Button ”

 

Mode Dial Lock Button ติดตั้งอยู่ติดกับแป้นโหมดถ่ายภาพ เพื่อความสะดวกในการปลดล็อกแป้นขณะต้องการหมุนเปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพในแต่ละครั้ง หากไม่มีการล็อกแป้นนี้โอกาสการถูกหมุนเลื่อนเปลี่ยนขณะหยิบ หรือเก็บกล้องใส่กระเป๋าก็มีความเป็นไปได้สูง นี่จึงเป็นการออกแบบฟังก์ชั่นมาให้ใช้สอยที่รู้ใจนักถ่ายภาพอย่างแท้จริง

 

%d bloggers like this: