GR EXPERIENCE :  ภาพถ่าย…เกิดจากการจับจังหวะบันทึกภาพ

 

“ภาพถ่าย เกิดจากการจับจังหวะบันทึกภาพ”

 

บางครั้งมันเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวหรือแค่วินาทีเดียว หากเราพร้อม เราคิด เราเตรียมการ เราก็จะบันทึกได้นะครับ

 

ผมเป็นช่างภาพ ชอบที่จับภาพ มากกว่าการตกแต่งภาพ

ผมไม่ใช้โปรแกรมในการเปลี่ยนวัตถุ หรือลบสิ่งต่างๆในภาพ

 

เพราะ การเป็นช่างภาพที่ดีต้องบันทึกภาพให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในวินาทีนั้นๆครับ

 

– Supasit Srisawathsak –

%d bloggers like this: