GR EXPERIENCE :  RICOH GR IIIx เล็ก ง่าย สบายตัว

ออกรับแดดเพิ่มวิตามิน และฆ่าเชื้อโรคไปในตัว พกกล้องเล็กๆติดตัวไปถ่ายรูปเล่น ถ่ายแล้วก็ปรับสี ปรับแสงในกล้อง โยนเข้ามือถือ โพสต์ง่ายๆ แค่นิ้วสัมผัส Ricoh GR IIIx เล็กๆ ง่ายๆ สบายตัว

 

– Supasit Srisawathsak –

%d bloggers like this: