GR EXPERIENCE :  ความสุข…จากการบันทึกภาพ

ยามทำงาน ช่างภาพ ถ่ายภาพถ่ายแล้ว ได้เป็นค่าตอบแทนหล่อเลี้ยงชีวิต

ยามว่าง ช่างภาพ ถ่ายภาพแล้ว ได้เป็นความสุขหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ

 

จะถ่ายภาพประเภทไหน สายไหน คำนิยามของแต่ละประเภทนั้น มันนิยามหลักจากที่ภาพนั้นปรากฎ ให้เราเรียกขาน เป็นประเภทต่างๆ

 

มากมายหลายคำถามและคำตอบ ว่าภาพนั้นนึ้ จะอยู่หรือถูกต้องตามประเภทเหล่านั้นหรือไม่ ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนคัดกรองให้เข้าประเภทต่างได้ถูกต้องหรือไม่

 

แค่อยากให้ การถ่ายภาพ คือการ บันทึก การถ่ายทอดประสบการณ์ เหตุการณ์ รวมถึงความงาม ความหมาย และความรู้สึก ให้มองเห็นได้ในภายภาคหน้า ความสุขใจในการถ่ายภาพ อย่าให้มันจางหายไป จากความกดดันในตัวเอง และสภาพแวดล้อม

 

ถามตัวเองว่า..เราถ่ายภาพเพื่ออะไร เมื่อได้คำตอบ คุณคงเข้าใจ ถึงความสุขมากขึ้นนะครับ

ภาพนี้.. ควรเป็นภาพประเภทไหน?? ผมถ่ายเพื่ออะไร

 

คำตอบผมง่ายๆ ก็แค่เพราะ.. ผมอยากถ่ายรูปตัวเอง ก็เท่านั้นละครับ

ศุภสิธ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ –

%d bloggers like this: