VANGUARD HOW TO : HEAD & COLUMN SECURITY ล็อกแน่นหนา ใช้มั่นใจ

VANGUARD ขาตั้งกล้องสัญชาติสหรัฐอเมริกา ที่มีมาตรฐานในการออกแบบและผลิตเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก มีหลากหลายรุ่นให้นักถ่ายภาพเลือกใช้งาน ซึ่งมีทั้งแบบจัดหน่ายเป็นชุด และจำหน่ายขาตั้งกับหัวแยกกัน เพื่อรองรับความต้องการในการสลับปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะกับแต่ละสถานการณ์

 

การประกอบใช้งาน :

จุดเชื่อมต่อระหว่างหัวขาตั้งกล้องกับขาตั้งกล้องเข้าด้วยกัน ก็คือ “ แกนกลาง ” หรือเรียกว่า Center Column จะมีน๊อตเกลียวตัวผู้ฝั่งขาตั้ง และตัวเมียฝั่งหัว ขนาด 3/8นิ้ว คอยทำหน้าที่ประสานให้ยึดกันไว้อย่างแนบแน่นไม่ให้เกิดการคลายเกลียว โดยเพิ่มความแน่นหนาให้กับระบบ อีก 3 จุด ด้วยการใส่น๊อตตัวหนอนขนาดเล็กใช้ประแจหกเหลี่ยมขันล็อกไปอีกชั้นหนึ่ง เพื่อความปลอดภัยจนเลิกกังวลได้เลยว่าหัวจะหลุดหากรับน้ำหนักมากไป หรือปรับแกนกลางทำมุมในทิศทางที่เสี่ยง แต่เมื่อต้องการเปลี่ยนหัวขาตั้งก็อย่าลืมคลายน๊อตออกก่อนด้วย

 

ตัวประแจจะมีสมนาคุณมาให้พร้อมในกระเป๋าตั้งแต่แรกซื้อ จึงสะดวกไม่เป็นภาระในการจัดหามาใช้งานภายหลัง สงสัยจุดไหนสอบถามแอด.ได้นะครับ

 

%d bloggers like this: