TAMRON TURN PRO : การถ่ายภาพตามแสงดีอย่างไร

TAMRON…TURN PRO การถ่ายภาพตามแสงดีอย่างไร

 

“ภาพถ่าย” กับ “แสง” เป็นสิ่งที่เดินไปคู่กัน มีแสงก็กำเนิดภาพขึ้นมาให้กับเราได้ เมื่อเริ่มถ่ายภาพใหม่ๆทุกคนมักจะมีความกลัว กลัวภาพมืด กลัวถ่ายไม่ชัด กลัวถ่ายไม่สวย กลัวแสงแฟลร์สารพันความกลัว…

 

การถ่ายภาพในสิ่งที่ตามองเห็น จึงเป็นวิถีของความปลอดภัยในการได้ภาพของมือใหม่แสงส่องไปทางไหน.. ก็พยายามถ่ายภาพไปตามทิศทางที่แสงส่องไปตกกระทบเครื่องวัดแสงกล้องก็อ่านค่าได้ง่าย ถ้าถ่ายภาพบุคคลก็จะได้แสงเคลียร์ทั้งใบหน้าถ่ายวิวทิวทัศน์ก็จะได้รับแสงสม่ำเสมอทั่วบริเวณ การจะเกิดเงาทอดที่พื้นก็จะมีเกิดขึ้นตามห้วงเวลาของวัน

 

แต่มิได้หมายความว่ามือใหม่จะบันทึกภาพลักษณะนี้เสมอไปอันนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่ไม่ได้ศึกษาด้านการถ่ายภาพจริงจัง

แค่ถ่ายภาพติด คมชัด ก็ถือว่าสวยชื่นใจแล้วซึ่งการถ่ายภาพตามแสงก็จะมีข้อเด่นในเรื่องแสงเคลียร์

เห็นรายละเอียดของวัตถุที่จะบันทึกได้ชัดเจน แต่เมื่อเริ่มมีความชำนาญก็อาจรู้สึกว่ามิติของภาพน้อยไปที่เรียกว่า “ภาพแบน” นั่นเอง จึงพยายามเลี่ยงให้แสงมาจากทางด้านข้างมากยิ่งขึ้น มีสิ่งที่ยากตามมาคือ เรื่องของการคำนวณค่าแสงต้องมีการชดเชยแสง ระวังการพาดของแสงเงามากขึ้นรวมถึงการเลือกช่วงเวลาของแสงที่เหมาะสมกับสิ่งที่กำลังจะบันทึก

 

การถ่ายภาพตามทิศทางแสง มีทั้งข้อเด่นและเรื่องที่ควรระวังเพื่อให้ภาพออกมาเหมาะสมกับเรื่องราวและตัววัตถุเลนส์เองก็ไม่เจอสภาพแสงที่ยากต่อการส่งผ่านไปสู่เซนเซอร์สัปดาห์หน้าจะไปเล่ากันต่อเรื่องการถ่ายภาพย้อนแสง…Tamron

 

%d bloggers like this: