GR EXPERIENCE :  OVER กับUNDER มันเป็นอย่างไรกันแน่ ?

มีคำถามจากนักศึกษาสงสัยเสมอ เรื่อง ภาพ over,under กับ high key,low key. ภาพunder นั้นจะได้รับแสงน้อยเกินไปจนภาพดูมืดหม่น ภาพ over คือ ได้รับแสงมากเกิน ภาพจะสว่างมาก  จนจ้าดูไม่ปกติ ส่วนภาพทั้ง Low key และHigh keyนั้น ทั้งสองประเภทนี้ ในภาพจะมีส่วนที่ได้รับแสงที่ถูกต้อง หรือเรียกว่า well lit แต่บรรยากาศหรือส่วนประกอบอื่นในภาพที่มีความมืด หรือสีเข้ม สีดำดูดุดันหน่อยในอัตราส่วนที่เยอะหน่อย เราก็เรียกว่า Low Key ในทางตรงข้าม หากส่วนประกอบในภาพนั้นเป็นสีขาว สีอ่อน หรือโดนแสงเยอะ โทนของภาพก็จะสว่าง เราก็เรียก High Key นะครับ

 

จากภาพนี้ ควรจะเป็นภาพ over หรือ under ไหมครับ คำตอบ คือ ไม่ใช่ทั้งสองครับ แต่เรียกว่าเป็นภาพ low key ที่มีแสงพอดี(well lit) ที่ส่วนมงกุฎ และปล่อยให้ส่วนประกอบต่างๆในภาพให้ under ในก็เพื่ออะไรครับ เพื่อ isolate subject หรือการเน้น หรือแยก subject ให้โดดเด่น ออกมาจาก foreground หรือbackground นั่นเอง น่าจะทำให้ทุกท่านเกิดความเข้าในลักษณะของภาพได้ไม่มากก็น้อยนะครับ

 

เรื่องราวดีๆกับพื้นฐานการถ่ายภาพที่ต้องผนวกหลายๆสิ่งกลั่นกรองออกมาเป็นประสบการณ์ ติดตามได้ทุกสัปดาห์กับความรู้นอกห้องเรียนจากคุณโจ้ ศุภสิธ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์

%d bloggers like this: