GR พาเที่ยว … ความงามของสิ่งก่อสร้าง by Supasit Srisawathsak

สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม คุณโจ้ ศุภสิธ ศรีสวัสดิ์ศักดิ์ ก็ยังมีแนวคิดที่เรียบง่ายมาชวนชาว GRist ออกไปเก็บภาพจากที่ไหนก็ได้ที่มีอาคารทรงน่าสนใจ หรือมีแสงเงาเด็ดๆมาช่วยเสริมเรื่องราวให้เกิดมิติแก่ภาพมากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับการต้องพาตนเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะ…

อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า สถาปัตยกรรม สิ่งเหล่านี้เชื่อว่าในบ้านเมืองของเรามีให้เห็นมากมายในแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง เพียงแต่ต้องมองให้ออก ตีโจทย์ให้แตกว่าอยากจะนำเสนอในลักษณะใด.. ใครที่คิดออกก่อนไปเดินก็ดี หรือไปหาแรงบันดาลใจระหว่างเดินทางก็ดี ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงาน…

แต่ละภาพเกิดจากการสังเกตรูปร่างรูปทรง แสงเงา ของตัวอาคารที่ผสมผสานกับจังหวะ และสิ่งแวดล้อมรอบๆเข้าไป เพื่อสร้างมิติให้เกิดระยะจากเลนส์ 28mm F/2.8 ส่วนเรื่องของโทนสีก็ขึ้นอยู่กับจริตแต่ละคนเลยว่าอยากจะปรับสีมาตรฐานให้สดอิ่มขึ้น หรืออ่อนลง

หากย้อนกลับไปอ่านทฤษฎีเรื่องขององค์ประกอบภาพ(Composition)จะเห็นชัดเจนว่า คุณโจ้ ศุภสิธ ให้ความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องของเส้นนำสายตา จุดตัดเก้าช่อง หรือการสร้างฉากหน้า มาช่วยดึงความน่าสนใจให้แก่ภาพตามวิถีของเลนส์มุมกว้าง

 

คุณเองก็สามารถสร้างงานลักษณะนี้ได้จากการเริ่มสังเกต คิดว่าพร้อมเมื่อไรก็ไปตามเวลานัดของธรรมชาติเพื่อเก็บแสงเงาให้ได้ตามมุมมองที่ตั้งใจ แล้วนำมาแชร์ให้เพื่อน GRist ชื่นชมกันบ้าง…

%d bloggers like this: