Back to Basic : MULTIPLE EXPOSURE ซ้อนด้วยมือ…NO RETOUCH

ฟังก์ชั่นในตัวกล้องตั้งแต่ยังไม่มีใครรู้จักคำว่า Retouch เกิดจากกระบวนการการเปิดรับแสงซ้ำลงในเฟรมเดิม โดยไม่มีการเลื่อนฟิล์ม เป็นความอัศจรรย์ของการคำนวณค่าแสง และการซ้อนทับภาพของช่างภาพ ซึ่งถูกถ่ายทอดมาสู่เทคโนโลยีในปัจจุบันให้มีลูกเล่นสูงขึ้นไปจากเดิม ช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้แก่ภาพถ่ายและวิดีโอ

Multiple Exposure หรือการถ่ายภาพซ้อน หลายคนก็อาจจะคุ้นกับคำว่า Double Exposure ซึ่งเป็นการซ้อนกันเพียงสองภาพในหนึ่งเฟรม แต่Multiple สามารถทำได้สูงกว่านั้น ในกล้องรุ่นใหม่ๆบางรุ่นสามารถซ้อนได้แบบ Unlimited คือไม่จำกัดจำนวนสามารถทำได้เรื่อยๆจากในตัวกล้องเลย

วัตถุประสงค์ในการซ้อนทำเพื่อสนองจินตนาการ ในการถ่ายทอดเรื่องราวบางอย่าง อาจจะมีความต่อเนื่องกัน หรืออาจจะมีความขัดแย้งกัน แต่โดยพื้นฐานจะต้องมีภาพที่มีพื้นที่เข้มสำหรับรองรับอีกภาพหนึ่งที่สว่างกว่าให้มาปรากฏในพื้นที่ส่วนนั้น แต่การซ้อนทับกันให้สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องไม่ง่าย ต้องวางแผนทั้งการซ้อนทับของเฟรม และค่าการวัดแสงในแต่ละครั้ง

ดิจิทัลช่วยให้การซ้อนทับมีโอกาสแก้ตัว หากซ้อนแล้วไม่พอใจสามารถบันทึกใหม่ได้จนกว่าจะพอใจ จากนั้นจึงค่อย save เป็นไฟล์ใหม่ หรือแยกเป็นไฟล์ต้นฉบับแต่ละใบก็ได้ด้วย บางคนอาจมองว่าอย่างนี้ก็ไม่ท้าทายซิ… ฟังก์ชั่นออกแบบมาเพื่อรองรับการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะใช้เทคนิคนี้สร้างภาพให้จบหลังกล้อง และพร้อมแชร์ไปตามโซเชียลมีเดียทันที

%d bloggers like this: