Decoding Lens : Motor Focus

คลิปรวบรวมความหมายของรหัสตัวอักษรบนกระบอกเลนส์ Tamron ใน EP.2นี้ จะอธิบายเรื่องของระบบมอเตอร์โฟกัส(Motor Focus )ของเลนส์แต่ละรุ่นที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และซีรีย์

%d bloggers like this: