Monozukuri’ ปรัชญาในการออกแบบ และสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ของ Tamron

คือ การผลิตสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ด้วยความเชี่ยวชาญ ทั้งยังมาพร้อมความทุ่มเทที่จะคิดค้นพัฒนาเพื่อทำสิ่งนั้นให้ดีเยี่ยมยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ – จึงทำให้คำว่า ‘Monozukuri’ นั้นมีความหมาย และสะท้อนภาพลักษณ์ของ Tamron ได้อย่างแจ่มชัดที่สุด.

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.tamron.jp/en/brandsite/

%d bloggers like this: