RICOH PENTAX THAILAND
ขอส่งความสุขเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ให้กับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่าน และในโอกาสนี้ ก็ขอแนะนำ 6 วัดในกรุงเทพสำหรับไปถ่ายภาพ และไปกราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ให้กับตนเอง มิตรสหาย และครอบครัว เพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

 


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คนไทยจะคุ้นเคยในชื่อ วัดพระแก้ว ซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเปิดให้เข้าชมตอนหัวค่ำเป็นพิเศษด้วย สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างพระบรมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2325 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2327 ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ทำด้วยมณีสีเขียวทั้งองค์ หน้าตักกว้าง 48.3 ซม. สูงจากฐานถึงยอดเศียร 66 ซม. ภายในวัดประกอบด้วยพระอุโบสถ พระระเบียงรอบวัด หอมณเฑียรธรรมกลางสระน้ำ พระศรีรัตนเจดีย์ หอระฆัง ศาลาราย 12 หลัง หอพระเทพบิดร(พระวิหาร) พระมณฑป ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมตลอดทั้งปี

 

 


วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2412 มีสถาปัตยกรรมลักษณะผสมระหว่าง สถาปัตยกรรมไทย กับสถาปัตยกรรมตะวันตก โดดเด่นในเรื่องลายไทย กระเบื้องเคลือบ มีมหาเสมาเป็นเสาศิลาจำหลัก 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระพุทธอังคีรส ตั้งอยู่บนฐานชุกชีหินอ่อนจากอิตาลี ที่ฐานบังลังค์ภายในบรรจุพระบรมอัฐิบูรพกษัตริย์หลายพระองค์ พระอารามยังมีสุสานหลวง ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมมากมาย ทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม แบบโกธิค โดยตั้งอยู่ในสวนที่ถูดจัดไว้อย่างสวยงาม ปัจจุบันยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วย

 

 


วั
ดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
เรียกทั่วไปว่าวัดโพธิ์ เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย วัดนี้เป็นที่ฝึกวิทยายุทธ์ของใครหลายคน เพราะเป็นวัดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหารสี่ทิศ สถูป และประติมากรรมต่างๆมากมาย เด็กๆสมัยหนึ่งจะรู้จักยักษ์วัดโพธิ์ ที่มีตำนานต่อสู้กันกับยักษ์วัดแจ้ง จนเกิดเป็นท่าเตียนขึ้นมา นักท่องเที่ยวที่เดินทางมามักจะต้องถ่ายภาพคู่กับพระพุทธไสยาส องค์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไทย มีลักษณะพิเศษที่เบื้องพระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกัน มีประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ ตรงกลางเป็นรูปจักรตามตำรามหาปุริสลัษณะ

 

 


วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ภายในวิหารหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตักกว้าง 6.25 เมตร มีศิลาจารึกอ้างถึงว่า พระมหาธรรมราชาลิไท กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงแห่งสุโขทัย โปรดให้หล่อและทำการฉลองในปีพุทธศักราช 1904 เมื่อคราวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 วิหารหลวงนั้นเป็นสถานที่สำหรับเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาจากทั่วประเทศ เนื่องจากมีความเชื่อว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล (Cosmic Center from Ideal to Realism) นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรมที่ได้รับการออกแบบแสดงให้เห็นถึงความหมายของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ประกอบด้วย พระระเบียงคดแทนสัญลักษณ์ของกำแพงจักรวาลที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ พระวิหารหลวงเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาล ศาลาประจำมุมทั้งสี่เปรียบเสมือนทวีปทั้งสี่นั่นเอง

 

 


วัดเครือวัลย์วรวิหาร
เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อใดไม่แน่ชัด แต่ถวายเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่ 3 ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนพระอุโบสถเป็นโบราณสถาน เนื่องจากผนังอุโบสถมีภาพจิตรกรรมเขียนสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เกี่ยวกับภาพชาดกเรื่องพระเจ้า 500 ชาติ ที่หลงเหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยแต่ละช่องจะมีลายกั้นเป็นช่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส กรอบเขียนลายก้านต่อดอกเทศ แต่ละช่องเขียนเรื่องพระชาติของพระพุทธเจ้าไว้ 1 พระชาติตามพระไตรปิฎกมีความสมบูรณ์ที่สุด พระอุโบสถนี้ประดิษฐ์พระประธานปางห้ามญาติ หล่อด้วยโลหะลงรักปิดทองสูงประมาณ 4 วา

 

 


วัดปากน้ำ
เป็นวัดสำคัญประจำหัวเมืองหน้าด่านทางทะเล สร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง มีหอพระไตรปิฏก ตู้พระไตรปิฏกทรงบุษบกที่งามวิจิตร พระอุโบสถก็ใช้เทคนิคช่างสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อปีก่อนช่างภาพทั่วประเทศตระเวนมาถ่ายภาพ “พระพุทธธรรมกายเทพมงคล” พระพุทธรูปปางสมาธิ หน้าตักกว้าง 40 เมตร สูง 69 เมตร มีความสูงเทียบเท่าตึก 20 ชั้น กันอย่างแพร่หลาย เหตุที่มาของชื่อนั้นเนื่องจากวัดตั้งอยู่ที่ราบลุ่มดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเดิม ก่อนจะมีการขุดคลองลัดหน้าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จนกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน

 

6 วัดที่แนะนำคงพอทำให้ชาว GRist ทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอดปี 2564 นะครับ…

 

%d bloggers like this: