GR EXPERIENCE :  MOVING OF DRAGON พลังของการเคลื่อนไหว

“มังกรไฟปากน้ำโพ” (RICOH GR IIIx)

Tips : หมุนกล้องโดยใช้โหมด M ความเร็วชัตเตอร์ 10 sec , F/9, ISO 2000

– เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์ –

พื้นฐานความเข้าใจทางด้านการถ่ายภาพถูกนำมาผสมผสานใช้ร่วมกับจินตนาการได้อยู่เสมอ อย่างการใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำ(Slow Shutter Speed) เราสามารถจะให้กล้องหยุดนิ่งเพื่อเก็บสิ่งที่เคลื่อนที่ หรือเคลื่อนที่กล้องไปในขณะที่วัตถุหยุดนิ่งและถ้าจะให้มันส์ขึ้นไปอีก ก็เคลื่อนที่กล้องไปพร้อมๆกับวัตถุเลยส่วนจะเคลื่อนกล้องไปทิศทางอย่างไรก็ขึ้นกับวิธีคิดแต่ละครั้ง

 

%d bloggers like this: