Ricoh Function & Menu : Drive Mode

EP.1 DRIVE MODE SETTING หรือ การตั้งค่าโหมดการขับเคลื่อนการทำงานของชัตเตอร์ให้เป็นไปตามที่ต้องการ มีแบ่งเป็น 2 ทางเลือก คือ การสั่งงานให้ชัตเตอร์ทำงานเริ่มต้นและจบลงตามที่เลือกรูปแบบไว้ (Shooting) กับการสั่งการให้ชัตเตอร์ทำงานด้วยการหน่วงเวลา (Self-Timer) ซึ่งทั้งสองทางเลือกจะมีเมนูย่อยให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมให้ด้วย เช่น การสั่งให้ชัตเตอร์ทำงานแบบทีละภาพ ทีละหลายภาพการถ่ายภาพคร่อม การถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด การหน่วงเวลาให้ลั่นชัตเตอร์10 วินาที

 

ขั้นตอนการตั้งค่าการถ่ายภาพ :

  1. เลื่อนไปที่เมนูStill Image Setting หน้า 4
  2. เลือก Drive Mode
    -เลือกเข้าไปที่เมนูรูปแบบการขับเคลื่อนแรก (Shooting)

 

 

 

  1. มีให้เลือกระบบการทำงาน 2 รูปแบบ คือ Shooting กับ Self-Timer
    – เมนูย่อยจะมีให้เลือก 6 แบบ ได้แก่ ถ่ายภาพทีละภาพถ่ายภาพต่อเนื่อง ถ่ายภาพคร่อม ถ่ายภาพซ้อน ถ่ายภาพขับเคลื่อนตามเวลาที่กำหนด และถ่ายภาพขับเคลื่อนช่วง Composite

 

 

  1. ในShooting จะมีให้เลือกดังนี้ ถ่ายภาพทีละภาพ ถ่ายภาพต่อเนื่อง ถ่ายภาพคร่อมถ่ายภาพซ้อน ถ่ายภาพขับเคลื่อนตามเวลาที่กำหนด และถ่ายภาพขับเคลื่อนช่วงComposite
    – เลือกการหน่วงเวลา Self-Timer

 

5. ใน Self-Timer จะมีให้เลือกหน่วงเวลา 10 วินาที กับ 2 วินาที
– มีให้เลือกหน่วงเวลา 10 วินาที กับ 2 วินาที อาจใช้การกดชัตเตอร์ที่กล้องหรือใช้การสั่งงานผ่านแอพพลิเคชั่น

%d bloggers like this: